Om het orderverzamelen makkelijker te maken wordt een label op een magazijnstelling uitgerust met een leesbaar schrift en een barcode. Controle op het gebruik van de juiste locatie door de orderverzamelaar is in zo’n geval van belang. Deze controle kan op verschillende manieren plaats vinden. In dit blogbericht behandelen we enkele methoden om orders te verzamelen.

Papierloos orderverzamelen met een barcodeterminal

Als de magazijnafgiftebonnen of orderverzamelbonnen als elektronisch informatie vanuit een computer in een draagbare terminal worden ingelezen, kan men de terminal zo programmeren dat op het display van de terminal het betreffende locatienummer wordt aangegeven.

Eenmaal bij de locatie aangekomen kan met de barcodescanner het locatienummer van de stelling worden ingelezen. Pas als het locatienummer op de stelling en het locatienummer dat het display aangeeft identiek zijn, zal het artikelnummer met het uit te nemen aantal op het display verschijnen. Men kan dus alleen verder als de voorgaande picking op de juiste locatie gedaan is.

Orderverzamelen met bonnen en een ‘intelligente’ barcodescanner

Op de magazijnafgiftebon of orderverzamelbon staat het locatienummer in barcode. Steeds als men bij een locatie aankomt, dient men met een zogenaamde intelligente barcodescanner de barcode op de bon en de barcode op de stelling in te lezen. Indien beiden gelijk zijn, dan geeft de barcodescanner een signaal en kan men verder gaan met orderverzamelen.

Check digit: hulpmiddel om fouten te verminderen

Een extra toevoeging bij controle of men zich op de juiste locatie bevindt kan een check digit zijn. Over het gebruik van check digits bij het orderverzamelen schreven we eerder al een blogbericht.

De toekomst: augmented reality met slimme bril

SAP en Vuzix hebben nu met behulp van augmented reality een nieuwe manier ontwikkeld om orders te verzamelen: met een slimme bril, die sterk doet denken aan de inmiddels beruchte Google Glass. In logistieke termen zouden we kunnen zeggen dat het in feite een doorontwikkeling van voice-picking en pick-to-light is. De slimme bril, gekoppeld aan een smartphone, is nog in ontwikkeling, maar het resultaat tot nog toe ziet er veelbelovend uit (zie video).