Bij de inrichting van een magazijn wordt er veelal voor gekozen  om bij het samenstellen van het locatienummer bepaalde letters uit het alfabet weg te laten. Dit om de kans op fouten te verkleinen. 

locatienummer borden

Verschillende letters uit het alfabet worden vaak weg gelaten in het locatienummer. Denk aan een ‘F’ die vervalt omdat deze mogelijk verward zou kunnen worden met een ‘E’. Hetzelfde geldt voor de letters ‘O’ en ‘Q’.

Akoestische en visuele herkenning

Dat is echter niet nodig. Wanneer we een locatienummer lezen en in ons geheugen opnemen spreken we de letters en cijfers in gedachte uit. Dit omdat het informatie verwerkend systeem van de mens akoestisch van aard is.

Het klankverschil tussen de ‘E’ en ‘F’ of de ‘O’ en de ‘Q’ is dermate groot dat de verwachte verwisseling niet plaatsvindt. De kans op een leesfout zou eerder kunnen ontstaan bij de letters ‘B’ en ‘P’. Deze liggen als klank en dus bij de akoestische verwerking ervan dermate dicht bij elkaar hier een grotere kans op verwisseling bestaat.

Verminkt alfabet

Wanneer we al deze mogelijke visuele en akoestische verwisselingen bekijken dan zou er een verminkt alfabet van misschien zestien letters overblijven. Onze ervaring leert dat dit onnodig is.

Als men letters weg wil laten dan komen de ‘I’ en de ‘O’ hiervoor in aanmerking. De letter ‘I’ omdat deze bij veel lettertypes weinig vorm heeft en hierdoor verward zou kunnen worden met de ‘1’. De letter ‘O’ zou aangezien kunnen worden voor het cijfer ‘0’.

Andere letters hoeven niet weg gelaten te worden.

A B C D E F G H (I) J K L M N (O) P Q R S T U V W X Y Z

En geen:

A B D G H K L N R S T V W X Y Z