Bewegwijzering: leesafstand en lettergrootte

Er vindt nogal eens discussie plaats over de leesafstand van locatieaanduidingen in een magazijn. Want wat is goed leesbaar vanaf welke afstand? In dit blogbericht  gaan we hier nader op in met behulp van enkele concrete voorbeelden en handige vuistregels. 

leesafstand

De lettergrootte is bepalend

De leesafstand van een tekst wordt voornamelijk bepaald door de lettergrootte. Daarnaast zijn ook het gebruikte lettertype, de gebruikte kleuren en het contrast met de ondergrond aspecten die invloed hebben op de leesbaarheid.

Om te bepalen wat de minimale lettergrootte is wordt vaak gebruikgemaakt van deze formule:

H = L/300 
Waarbij: H = lettergrootte in cm. L = leesafstand in cm.

Maar let op: deze formule is van toepassing bij ideale omstandigheden. In een magazijn zijn deze omstandigheden meestal niet haalbaar. Enkele oorzaken kunnen zijn:

 • de verlichting tussen de stellingen is niet ideaal;
 • de locatieaanduidingen op hoge liggers moeten onder een hoek gelezen worden;
 • de tekst neemt maar een klein deel van het blikveld in waardoor het oog snel wordt afgeleid.


Vuistregel voor in het magazijn

Wij raden daarom aan om in een magazijn gebruik te maken van grotere letters op bijvoorbeeld stellingetiketten of locatieborden. Om te bepalen wat de ideale lettergrootte is voor een bepaalde leesafstand hanteren wij de volgende vuistregel:

H = L/200
Waarbij: H = lettergrootte in cm. L = leesafstand in cm.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden met de hiervoor genoemde vuistregel voor in het magazijn:

 • Voor een locatieaanduiding op de ligger van een stelling die op circa vier meter afstand gelezen moet kunnen worden is de lettergrootte minimaal:
  H = 400/200 = 2cm.
 • Voor een locatienummer op een legbordstelling dat op circa twee meter afstand gelezen moet kunnen worden is de lettergrootte minimaal:
  H = 200/200 = 1cm.
 • Voor een aanduiding op een dockdeur die op twintig meter afstand moet kunnen lezen is de lettergrootte minimaal:
  H = 2000/200 = 10 cm.
   
Letterhoogte en leesafstand from JekaShop