Veiligheidsmarkering en kleuren

 

Om de veiligheid op de werkplek of in openbare ruimtes te verbeteren, worden objecten of gebieden met een verhoogd veiligheidsrisico vaak gemarkeerd. Een zeer effectieve manier om die markering zo duidelijk mogelijk te maken is onder andere door het gebruik van verschillende kleuren. Elk type risico wordt aangeduid met een andere kleur.

Standaarden voor veiligheidsmarkering

Bij veiligheidsmarkering wordt vaak gebruik gemaakt van een vaststaande set kleuren. Dat is handig omdat het de herkenbaarheid ten goede komt. Stel je eens voor dat elke kleur overal een andere betekenis zou hebben. Als de toepassing van de kleuren overal gelijk is, zal de boodschap het beste overkomen. De internationale standaardiseringsorganisatie ISO zegt hierover: “Het grote publiek zal in verschillende situaties veiligheidssignalen tegenkomen, ook op werkplekken, openbare ruimtes en op producten. De gestandaardiseerde kleuren en basisvormen voor veiligheidstekens zijn daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten veiligheidsborden en de veiligheidsberichten die ze uitdrukken, gemakkelijk herkenbaar zijn." [bron]

Standaardiseringsorganisaties zoals de internationale ISO, het Europese CEN en het Amerikaanse ANSI hebben standaarden en richtlijnen geschreven voor het gebruik van kleuren voor veiligheidsmarkering. De internationale standaard met betrekking tot veiligheidsmarkering is ISO 3864. De corresponderende standaard voor de Verenigde Staten is ANSI Z535. Het is belangrijk om te vermelden dat de standaarden gaan over veiligheidsmarkering in het algemeen. De richtlijnen voor kleurgebruik zijn dus slechts een onderdeel.

Een verschil tussen de twee standaarden is het bijvoegen van woorden bij pictogrammen. De ANSI-standaard schrijft dat wel voor terwijl de ISO-standaard juist grafische labels voorschrijft om taalbarrières te overbruggen. De kleurstandaarden komen echter wel overeen.

Wet- en regelgeving over kleurgebruik bij veiligheidsmarkering

Bijvoorbeeld de Amerikaanse overheidsorganisatie OSHA, maar ook de Nederlandse wet, eist dat op werkplekken, zones met mogelijke veiligheidsrisico’s gemarkeerd worden.

OSHA-kleurcodes

De Occupational Health and Safety Administration (kortweg OSHA) valt onder het Amerikaanse Ministerie van Arbeid. Van de OSHA moeten op werkplekken zones met mogelijke veiligheidsrisico’s gemarkeerd worden. De OSHA geeft zelf een richtlijn voor welke kleuren in welke gevallen gebruikt moeten worden. De OSHA volgt de standaarden van het ANSI.

a

1

Brandveiligheidsmidddelen

rood

a

2

Gevaar

rood

a

3

Stop

rood

b

1

Waarschuwing

geel

De Nederlandse wet

In Nederland wordt het gebruik van kleuren voor veiligheids- en gezondheidssignalering geregeld in de arbeidsomstandighedenregeling.

a

1

Een verbodssignaal

rood

a

2

Gevaar of alarm

rood

a

3

Identificatie en lokalisatie van brandbestrijdingsmateriaal en brandweeruitrusting

rood

b

1

Waarschuwingssignaal

geel

b

1

Waarschuwingssignaal

oranje-geel

c

1

Gebodssignaal

blauw

d

1

Een reddingssignaal of een eerstehulp-signaal

groen

d

2

Veilige situatie

groen

Veiligheidsmarkering gebruiken

Veiligheidsmarkering kan op verschillende manieren ingezet worden. Zo kunt u gebruik maken van borden, etiketten of stickers met pictogrammen, maar ook van gekleurde vloermarkering.

Pictogrammen

De duidelijkste manier is door gebruik te maken van pictogrammen. Bij JekaShop vindt u bijvoorbeeld vloerpictogrammen. De vloerpictogrammen voldoen aan de internationale standaarden met betrekking tot kleuren, vormen en pictogrammen. Daardoor voldoet het in de meeste landen ook aan de lokale wetten en regels.

Vloermarkering

Als aanvulling op veiligheidspictogrammen is vloermarkering een uitstekend middel. De vloermarkering zorgt voor extra zichtbaarheid en maakt het ook mogelijk om inzichtelijk te maken op welk gebied de veiligheidsmarkering betrekking heeft.

Hoewel het niet zo expliciet wordt voorgeschreven door de verschillende standaardiseringsorganisaties, raden wij aan om voor veiligheidsmarkering op de vloer gebruik te maken van tweekleurige vloermarkering. De strepen zijn hierbij van gelijke breedte, hellend en in een hoek van 45°. Die tweekleurige vloermarkering noemen we ook wel waarschuwingstape.

Waarschuwing / Gevaar

Geel-Zwart

Verbod / Brandveiligheidsmiddelen

Rood-Wit

Gebod

Blauw-Wit

Vluchtroute / Reddingsmiddelen

Groen-Wit