Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel JEKA de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie op de site garandeert JEKA niet dat de informatie compleet en/of accuraat is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruik van de site is voor eigen risico en JEKA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden is door het gebruik van de informatie op de site. U dient zelf adequate stappen te ondernemen ter verificatie van de juistheid of volledigheid van de informatie op de site.

De website kan links naar andere sites bevatten om u toegang te verschaffen tot informatie en diensten die mogelijk nuttig of interessant voor u zijn. JEKA is geen eigenaar van deze sites, noch verleent zij haar goedkeuring aan de inhoud, informatie, geleverde goederen of diensten en kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites.